6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000673 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000788 Geboorte-linie ofte geslachts afcomste der jonger sonen tot Heusden, genoemt van der Sluyse, die haere doorluchtige afcomste rekenen tot de grave van Cleve ende Teysterbant, met de preuven ende hare outheden in ordre gestelt NL -
VGCBNL000099 Geslachtboom van de de Mooren, behoorende tot het geslacht van de van Wassenaers door het trouwen van Elisabeth de Moor met Dr. Joan van Wassenaer, geschiet a(nn)o 1667 CBG -
VGCBNL000564 Kwartierstaat van : Herman Arthur en Maximiliaan Orobio de Castro CBG -
VGCBNL000973 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL000624 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000275 Geslachtboom van de Fluggen, behoorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Catharina Flugh met Mattheus van der Hagen, geschiet a(nn)o 1600 CBG -
VGCBNL001010 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Doesburg (1559...1811); Doesburg, trouwen gerecht (1659-1794); Doetinchem , ondertrouw Herv. Gem.(1634...1810); Doornspijk (1736-1811): Drempt (1667-1813); Dreumel (1685...1808) CBG -
VGCBNL000107 Geslagtboom van Van Blankendael, behorende tot het geslagt van van Royen door het trouwen van Cornelis van Royen met Petronella van Blankendael a(nn)o 1621 CBG -
VGCBNL001149 Lijst van nakomelingen van Jacob Christiaens van Braam en Grietje Joosten CBG -
VGCBNL000920 Notariat 8368 NL -
VGCBNL001160 Kwartierstaat Beckman CBG -
VGCBNL000708 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000957 Genealogie of geslachtregister van de familie van Eck NL -
VGCBNL001024 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Harderwijk (1591-1798); Hattem (1692-1811) CBG -
VGCBNL000548 [Genealogie Soreau] CBG -
VGCBNL000438 [Kwartierstaat van Dam] CBG -
VGCBNL000966 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel I CBG -
VGCBNL000763 Genealogie Schuller, Schuller tot Peursum, Bosschaert Schuller, van der Werven Schuller CBG -
VGCBNL001076 [Nederlandse familiewapens] NL -
VGCBNL000468 [Aantekeningen over de familie Lacoste] CBG -
VGCBNL000514 [Kwartieren van Willem Philip Veeren] CBG -
VGCBNL000017 Genealogie familie Ficq CBG -
VGCBNL000403 Genealogie van De la Bye NL -
VGCBNL000806 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000705 [Kwartierstaten van Rotterdamse families] CBG -
VGCBNL000146 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000437 [Kwartierstaat van Dam] CBG -
VGCBNL000727 Familiegegevens CBG -
VGCBNL000806 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000355 Register ofte beschrijvinge der afcomste van de seer edele ende seer oude familie van Kieldonck CBG -
VGCBNL000935 Genealogie van I.W. van Musschenbroek en Cornelia Luchtmans NL -
VGCBNL000840 [Aantekeningen over de familie van Imhoff] CBG -
VGCBNL000366 Salisiana ou pr�cis historique et g�n�alogie de la famille de Salis CBG -
VGCBNL000554 [Aantekeningen over families van het eiland Tholen] CBG -
VGCBNL001013 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Epe (1605-1708); Epe (doopregister) (1695-1811); Erichem, ondertrouw (1645-1796); Ermelo (1747-1807); Est (1665-1772); Ewijk (1771-1802); Gameren (1642-1824); Garderen (1699-1798) CBG -
VGCBNL001066 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL000156 Genealogie of stamboek van het geslagtvan Colve, herkomstig uit Vlaanderen CBG -
VGCBNL000706 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL001202 Grafzerken CBG -
VGCBNL000657 [Kwartierstaat van Nicolaas Peter V�rtheim, geb. 1929] CBG -
VGCBNL000990 [Grafschriften in kerken te Delft en Leiden] CBG -
VGCBNL000629 Genealogie van het geslacht de Ronde CBG -
VGCBNL000146 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000673 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000805 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL001030 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Ingen (1772-1806); Kerkwijk (1653-1812); Kesteren (1655-1796); Kootwijk (1638-1810); Culemborg (1651-1796); Laag Keppel (1772-1815) CBG -
VGCBNL000424 Auszug aus den Stemmata Familiarum Bremensium CBG -
VGCBNL000728 Aanteekeningen betreffende het geslacht van der Pot en aanverwante geslachten CBG -
VGCBNL000258 [Familiekroniek S�ter] CBG -