6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000272 Het geslacht Ents of Endtz met deszelfs aangehuwden CBG -
VGCBNL000646 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL000144 Veeren. Kwartieren van moederszijde Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL001158 Kwartierstaat van Reijn CBG -
VGCBNL001187 Documentatie op de naam Kilsdonk CBG -
VGCBNL000148 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL000634 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL001067 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL000763 Genealogie Schuller, Schuller tot Peursum, Bosschaert Schuller, van der Werven Schuller CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL000690 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der beschreven edelen CBG -
VGCBNL000518 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL000698 Familien in de Ridderschap van Overijssel, Ridderschapsampten CBG -
VGCBNL000168 Geslachtlijst van J.J. Jansen, geboren den 27en Maart 1812 CBG -
VGCBNL000549 Genealogische aanteekeningen CBG -
VGCBNL000927 [Genealogisch repertorium] NL -
VGCBNL000605 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000535 [Aantekeningen over de familie Stellingwerff] CBG -
VGCBNL000604 [Kwartierstaat van Jacobus Paulus de Man, geb. Schoonhoven 25 oktober 1880] CBG -
VGCBNL000732 Geslacht van der Pot NL -
VGCBNL000519 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum Kwartierstaten der aangehuwden CBG -
VGCBNL000102 Geslagtboom van Verspreet, behorende tot het geslagt van Van den Bogaert door het trouwen van Gilles van den Bogaert met Cornelia Verspreet a(nn)o 1614 CBG -
VGCBNL000883 [Aantekeningen over de geschiedenis van Doornspijk] CBG -
VGCBNL000704 [Kwartierstaten van Rotterdamse families] CBG -
VGCBNL000530 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL001067 Genealogie ende wapenen der Eedelen van Holland en Zeeland NL -
VGCBNL000373 Van der Capellen - bastaarden en echten CBG -
VGCBNL000598 Familie de Klerk CBG -
VGCBNL001071 Begravenissen en lijkstatien van Gustavus Adolf koning van Suede (en) van den Hertog van Marlborough, 1722 NL -
VGCBNL000618 Genealogische aantekeningen, alsmede de familiegeschiedenis Mulder-Coenders, Mulder-van Langelaar, Coenders-Jansen CBG -
VGCBNL000365 [Parenteel van Arend Barends Oudheusden en Maria Paspoort] CBG -
VGCBNL000806 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000761 Friesche Familiewapens. Wapens van oud-adellijke & geadelde, eigenerfde, & enkele patricische famili�n van frieschen oorsprong in Friesland tusschen Fly & Eems, waarbij gevoegd zijn wapens van enkele niet-friesche famili�n, die aldaar goederen bezaten & ampten bekleedden CBG -
VGCBNL001212 Wapens in geschilderd en gebrand glas in de vensters van het kasteel Heeswijk CBG -
VGCBNL000655 [Kwartierstaat van Nicolaas Peter V�rtheim, geb. 1929] CBG -
VGCBNL000123 Geslacht-register van Mr. Abraham van Hoogenhouck, Raad- en Praesident Burgemeester der stad Leyden en Rentmeester van Haar Edele Groot Mogende Universiteyt aldaer. Mitsgaders Hoog Heemraad van Rhijnlandt etc. etc. CBG -
VGCBNL000874 [Doop-, trouw- en overlijdensregister van het regiment Walen in Staatse dienst (regiment dragonders)] CBG -
VGCBNL000725 [Genealogie van de familie de Graeff] CBG -
VGCBNL000658 Stam- en wapenboek van het geslacht V�rtheim CBG -
VGCBNL001035 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Tiel (1582-1667) CBG -
VGCBNL000553 [Aantekeningen over families van het eiland Tholen] CBG -
VGCBNL001003 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente Aalst (1772-1809); Aalten (1665-1811); begraafregister Herv. Gem. Aalten (1763-1810) CBG -
VGCBNL000580 Geslachtboom of de afkoomelingen van Doen Beyense van Driel CBG -
VGCBNL000617 [Kwartierstaat van Luitje Jan Moesker, geb. 1915] CBG -
VGCBNL000647 [Aantekeningen over de familie van Valkenburg] CBG -
VGCBNL001163 Kwartierstaat Schlimme CBG -
VGCBNL000709 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000995 Ondertrouwregisters Hervormde Gemeente: Andelst (1772-1810); Angeren (1688..1811); Angerloo (1772-1811); Apeldoorn (1772-1811); Appeltern ((1686...1811); Asch (1775..1817); Avezaat (1619...1797) CBG -
VGCBNL001071 Begravenissen en lijkstatien van Gustavus Adolf koning van Suede (en) van den Hertog van Marlborough, 1722 NL -
VGCBNL000733 Geslacht van der Pot NL -