6.622 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000157 Blad-wijzer op het geslagt-register van Mr. Abraham van Hoogenhouck, Raad en Burgemeester der Stadt Leyden, Rentmeester van Haar Ed(ele) Groot Mog(ende) Universiteit aldaar, Hoog Heemraad van Rhijnland, Pluimgraaff en Vroon Heer etc. etc. etc. CBG -
VGCBNL000278 Familie Boekje CBG -
VGCBNL000275 Geslachtboom van de Fluggen, behoorende tot het geslacht van de Van der Hagens door het trouwen van Catharina Flugh met Mattheus van der Hagen, geschiet a(nn)o 1600 CBG -
VGCBNL000317 [Familiekroniek Crafford] NL -
VGCBNL001225 Geslagt register van Floris Abbekerk Tromp. Beginnende met moeders moeders vaders moeders vaders vader NL -
VGCBNL000583 De Rupe, de Viles, Feilzer CBG -
VGCBNL000276 Genealogie familie van der Sijp CBG -
VGCBNL000530 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000975 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL001136 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (II) CBG -
VGCBNL000399 Genealogie van het geslacht Boogaart CBG -
VGCBNL000673 Kwartierstaat Wolters CBG -
VGCBNL000530 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000051 Geslagt-register van de Bruysten successivelijk tzedert en van den jaare Ao 1523 in eene linie CBG -
VGCBNL000726 [Genealogie de Lange] CBG -
VGCBNL000679 [Genealogie van de familie Wijnmalen] CBG -
VGCBNL000789 Geboorte-linie ofte geslachts afcomste der jonger sonen tot Heusden, genoemt van der Sluyse, die haere doorluchtige afcomste rekenen tot de grave van Cleve ende Teysterbant, met de preuven ende hare outheden in ordre gestelt NL -
VGCBNL000707 [Kwartierstaten] CBG -
VGCBNL000515 [Kwartieren van Willem Philip Veeren] CBG -
VGCBNL000543 Genealogische tabel van de stamhouders der familie Warnsinck CBG -
VGCBNL000975 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL001250 Doopregister van de Hervormde Gemeente van Nijkerk, 1771-1812 CBG -
VGCBNL000806 Familiewapens op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage CBG -
VGCBNL000475 Van der Most CBG -
VGCBNL000205 [Aantekeningen over de familie Texelius] CBG -
VGCBNL000970 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel II CBG -
VGCBNL000938 [Lijsten van schepenen van Brussel] CBG -
VGCBNL000652 Familiegeschiedenis van Vucht Tijssen, aangeboden aan Dr. Jan van Vucht Tijssen ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag op 30 september 1986 door zijn echtgenote Mr. Elisabeth Louise van Vucht Tijssen- van der Burg CBG -
VGCBNL000632 Kwartierstaat Siertsema CBG -
VGCBNL000966 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel I CBG -
VGCBNL000531 Kwartieren van vaderszijde Veeren CBG -
VGCBNL000141 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000515 [Kwartieren van Willem Philip Veeren] CBG -
VGCBNL000973 [Aantekeningen over Friese families] CBG -
VGCBNL000967 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel I CBG -
VGCBNL000390 Geslachtsregister der familie Zegers-Veeckens CBG -
VGCBNL000294 [Familiekroniek Wallis] CBG -
VGCBNL000019 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL001140 Geschiedenis van het geslacht Vaassen (VI) CBG -
VGCBNL000247 [Aantekeningen over de familie Schoutens] CBG -
VGCBNL000147 128 kwartieren van Willem Philip Veeren CBG -
VGCBNL000978 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -
VGCBNL000585 Kwartierstaat van Mr. Adrianus Catharinus Cornelius Folkersma, geb. Soerabaja, 27 maart 1906 CBG -
VGCBNL000612 Notities familieonderzoek CBG -
VGCBNL000023 De Been, eigenlijk genaamd du Bien CBG -
VGCBNL000977 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -
VGCBNL000691 De Ridderschap van Holland en West-Friesland. Namen, stamdeelen en kinderen der beschreven edelen CBG -
VGCBNL000982 Genealogie van het geslacht Pot, later in Holland van der Pot NL -
VGCBNL000141 Kwartieren van de kinderen van Johannes Judith Veeren en Jacoba Barbara Schuller tot Peursum CBG -
VGCBNL000977 Kwartierstaat Koos Roelfsema en Martina Roelfsema , deel III CBG -