6.622 resultaten in 'Handschriften'

Verwijder sortering
Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000991 [[Grafschriften begraafplaats Zoutkamp] CBG -
VGCBNL000991 [[Grafschriften begraafplaats Zoutkamp] CBG -
VGCBNL000802 [Wapens van de voogden, graven en hertogen van Gelre] CBG -
VGCBNL000802 [Wapens van de voogden, graven en hertogen van Gelre] CBG -
VGCBNL000802 [Wapens van de voogden, graven en hertogen van Gelre] CBG -
VGCBNL000767 [Wapens van Utrechtse heerlijkheden] CBG -
VGCBNL000767 [Wapens van Utrechtse heerlijkheden] CBG -
VGCBNL000767 [Wapens van Utrechtse heerlijkheden] CBG -
VGCBNL000750 [Wapens van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL000748 [Wapenkwartieren van Nederlandse geslachten] CBG -
VGCBNL000740 [Wapenkwartieren van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL001085 [Wapenboek] NL -
VGCBNL001085 [Wapenboek] NL -
VGCBNL000784 [Wapenboek van diverse geslachten] CBG -
VGCBNL001073 [Wapenboek van de heraut Beyeren quondam Gelre] NL -
VGCBNL000815 [Wapenboek van adellijke en aanzienlijke Engelse geslachten] CBG -
VGCBNL000815 [Wapenboek van adellijke en aanzienlijke Engelse geslachten] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000776 [Wapenboek van aanzienlijk families uit Pescia] CBG -
VGCBNL000744 [Wapenboek van Nederlandse geslachten] CBG -
VGCBNL000783 [Wapenboek van Nederlandse families] CBG -
VGCBNL000745 [Wapenboek van Hollandse geslachten] CBG -
VGCBNL000743 [Wapenboek van Amsterdamse geslachten] CBG -
VGCBNL000785 [Wapenboek Johan van Clootwijk] CBG -
VGCBNL000786 [Wapenboek Godin] NL -
VGCBNL000097 [Verslag van een reis door West Europa] CBG -
VGCBNL000187 [Verslag van een reis door West Europa] CBG -
VGCBNL000939 [Verhandeling over het Romeinse recht] NL -
VGCBNL000939 [Verhandeling over het Romeinse recht] NL -
VGCBNL000572 [Uittreksel van het huwelijksregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000572 [Uittreksel van het huwelijksregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000572 [Uittreksel van het huwelijksregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000527 [Uittreksel van het doopregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000527 [Uittreksel van het doopregister van de Pieterskerk te Leiden] CBG -
VGCBNL000864 [Uittreksel van de resoluties van de Vroedschap van Leiden] CBG -
VGCBNL000864 [Uittreksel van de resoluties van de Vroedschap van Leiden] CBG -
VGCBNL000898 [Uittreksel uit het rechterlijk archief van Gouda] CBG -
VGCBNL000898 [Uittreksel uit het rechterlijk archief van Gouda] CBG -
VGCBNL000847 [Uittreksel uit het kohier van de tiende penning van Haagambacht] CBG -
VGCBNL000848 [Uittreksel uit het kohier van de tiende penning van Haagambacht] CBG -
VGCBNL000765 [Stukken betreffende het proces over de Portugese, niet-joodse herkomst van de familie Orobio de Castro] CBG -
VGCBNL000932 [Stukken betreffende het proces over de Portugese, niet-joodse herkomst van de familie Orobio de Castro] CBG -
VGCBNL001082 [Rooms-katholieke parochies in Limburg] CBG -
VGCBNL000896 [Rechtshistorische en genealogische aantekeningen over bastaarden] CBG -
VGCBNL000896 [Rechtshistorische en genealogische aantekeningen over bastaarden] CBG -
VGCBNL000896 [Rechtshistorische en genealogische aantekeningen over bastaarden] CBG -
VGCBNL000909 [Po�ziealbum van een lid van de familie Baert ] CBG -