3 resultaten in 'Handschriften'

Registratiecode Titel Deelbibliotheek Foto Download afbeelding
VGCBNL000860 Kort levensberigt van J.L. Huber, door hem zelf opgesteld en aan zijne kinderen en kindskinderen nagelaten om daarvan zoodanig gebruik te maken, als zij noodig zullen oordelen CBG -
VGCBNL000921 Eenvoudig verhaal van de merkwaardigste ontmoetingen van P(aulu)s Balkenende als soldaat onder de Franschen naar Duitschland in den jare 1813 en 1814 CBG -
VGCBNL000861 Aantekeningen, gemaakt door Hendrick (genoemd Henri) Stiemens Jr. CBG -